Σφραγίδα (imprint)

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Georgios Giannetsos
10 Rue Georges Gay, 93130 NOISY-LE-SEC
Γαλλία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
Αριθμός τηλεφώνου: +33645408698

1. Γενικά

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.