Μυθολογικές Νύμφες και αλληγορικές έννοιες.

Σκεφτήκατε ποτέ γιατί όλα τα Πανεπιστήμια και μεγάλοι λόγιοι,ακόμα και ψυχολόγοι, όχι μόνο ο Φρόιντ, ασχολούνται με τα βαθύτερα νοήματα και την φιλοσοφία της Ελληνικής μυθολογίας, των τραγικών μας ποιητών …